Infectieziekten

Magazine cover

Zet in op preventie

‘Monitor Infectieziekten West-Brabant’
In haar monitoring- en waakvlamfunctie, houdt de GGD continu het aantal infectie-ziektegevallen binnen de 18 West-Brabantse gemeenten bij. Door de verplichte melding van bepaalde infectieziekten door artsen, instellingen en laboratoria, heeft de GGD een goed beeld van de ziektegevallen in de gemeenten in West-Brabant. In 2013 betrof het 446 gevallen, waarvan veel mazelen. Bekijk de situatie van uw eigen gemeente in de Monitor Infectieziekten West-Brabant.

HOGERE MENS-DIERDICHTHEID
Gebieden waar mens en dier relatief dicht op elkaar wonen - zoals in West-Brabant het geval is - brengen eveneens risico's met zich mee voor de volksgezondheid. Dieren dragen bacteriën bij zich die ook mensen kunnen besmetten, zoals de MRSA-bacterie. Door het gebruik van antibiotica in de veehouderij worden deze bacteriën resistent. "We moeten daarom streven naar zo min mogelijk anti-biotica in de veehouderij", zegt Stijn. "Er zijn in Nederland diverse stappen gezet om het gebruik van deze middelen te verlagen. Maar ook in het buitenland moet het gebruik van antibiotica fors naar beneden."

...............................................

WERELDWIJDE AANPAK BRMO

......................

BELEID

WERELDWIJDE AANPAK BRMO

......................

BELEID

STERFTE DOOR ANTIBIOTICA-RESISTENTIE

......................

INFOGRAPHIC

STERFTE DOOR ANTIBIOTICA-RESISTENTIE

......................

INFOGRAPHIC

GROTERE RESISTENTIE

....

TERUG

TERUG

HOGERE MENS-DIERDICHTHEID

....

LEES MEER

LEES MEER

‘Hoe ontstaat antibiotica-
resistentie?’

‘Hoe ontstaat antibiotica-
resistentie?’

..........................................

“WE LOPEN HET RISICO
DAT WE TERUGGAAN NAAR
DE TIJD DAT EEN LONGONT-
STEKING DODELIJK WAS.”

..........................................

GROTERE RESISTENTIE
Schadelijke micro-organismen zijn bijvoor-
beeld bacteriën, gisten en schimmels. Ze zijn onzichtbaar voor het blote oog. Én steeds
minder gevoelig voor antibiotica. Bij de bestrijding van infectieziekten zijn steeds zwaardere medicijnen nodig, totdat er uit-eindelijk helemaal geen antibiotica meer beschikbaar zijn. Artsen moeten voor huid-
infecties of ontstekingen aan lucht- en urinewegen nu al vaker zwaardere medicijnen voorschrijven dan enkele jaren geleden.
"De lichtere middelen die de voorkeur hebben, helpen niet meer", zegt Stijn Raven. "Zorgelijk, want dit zijn aandoeningen die relatief vaak voorkomen."

GEVOLGEN VOOR KWETSBARE MENSEN
Vooral voor kwetsbare mensen kunnen de gevolgen fors zijn. "Denk aan opname in een ziekenhuis omdat antibiotica met een infuus moeten worden gegeven", zegt Stijn. "Of ze hebben een veel langere behandeling nodig." Daarbij zal het aantal ouderen de komende decennia groeien en daarmee ook het aantal personen dat gemakkelijker vatbaar is voor een infectie. Verzorging zal bovendien steeds

vaker thuis plaatsvinden en minder in verzorg-en verpleegtehuizen. Deze zorg is dan in handen van mantelzorgers, maar zij weten vaak onvoldoende over infectieziekten.

SNELLERE VERSPREIDING
Dat bacteriën geen grenzen kennen - of het
nu gaat om instellingen, gemeenten of landen
- blijkt ook uit de steeds snellere verspreiding van infectieziekten door internationaal toeris-
me en de import van buitenlandse voedings-middelen. Reizigers die terugkomen uit bijvoor-beeld Zuid-Oost-Azië, kunnen bacteriën bij zich dragen die moeilijker te bestrijden zijn met antibiotica dan soortgelijke bacteriën hier.
Denk aan ESBL-bacteriën die toeristen kunnen oplopen via besmet voedsel in het buitenland. Of aan de uitbraak van de EHEC-bacterie in Duitsland die in Nederland ook gemakkelijk grote schadelijke gevolgen voor de gezondheid had kunnen hebben.

NAAR INTRO

....

TERUG

TERUG

‘Wat kan een gemeente doen?’

‘Wat kan een gemeente doen?’

DE BEDREIGING SAMENGEVAT

......................

INFOGRAPHIC

DE BEDREIGING SAMENGEVAT

......................

INFOGRAPHIC

EEN STEVIGE FUNDERING

......................

BELEID

EEN STEVIGE FUNDERING

......................

BELEID

GROTERE RESISTENTIE

....

LEES MEER

LEES MEER

“Geef veel aandacht aan het voorkomen van infectieziekten en aan een goede hygiëne”, zegt Stijn Raven, arts infectieziekte-bestrijding bij GGD West-Brabant. “Wees daarbij alert op uitbraken, ook buiten zorginstellingen.
Ga terughoudend en verantwoord om met antibiotica. Want als deze medicijnen niet meer werken, lopen we het risico dat we teruggaan naar de tijd dat een longontsteking dodelijk was.”

PREVENTIE'

'ZET IN OP

Stijn Raven,
arts infectieziektebestrijding GGD West-Brabant

BELEID

WERELDWIJDE AANPAK BRMO?!
BRMO staat voor Bijzonder Resistente Micro-Organismen
én voor de grootste zorg van onze artsen en verpleegkundigen infectie-ziektebestrijding. Deze bezorgdheid delen zij met minister Edith Schippers van Volksgezondheid en staats-secretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken. Onder leiding van hen, maakten 37 landen internationale afspraken over de aanpak van antibioticaresistentie tijdens de bijeenkomst “Joining Forces for Future Health” op 25 en 26
juni 2014 in Den Haag. Antibiotica zijn geneesmiddelen om bacteriën te doden of de groei ervan te remmen. Tegen ieder antibioticum ontwikkelen bacteriën vroeg of laat weerstand (resistentie). Dit betekent dat het geneesmiddel zijn werk niet meer doet. In de toekomst kan dat zomaar betekenen dat er geen geschikt antibioticum meer is om een infectieziekte te bestrijden. De impact hiervan bij een epidemie kan omvangrijk zijn. Er wordt gewerkt aan een Global Action Plan met maat-regelen op het gebied van publieke bewustwording, hygiëne, regelgeving, toezicht, wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe antibiotica in publiek-private samenwerking.

Meer weten?
Leest u dan over de internationale aanpak antibioticaresistentie

INFOGRAPHIC | DE BEDREIGING SAMENGEVAT

INFOGRAPHIC | STERFTE DOOR ANTIBIOTICA-RESISTENTIE

BELEID

EEN STEVIGE FUNDERING
De Wet publieke gezondheid legt een solide basis voor infectieziektebestrijding. Deze wet maakt het college van Burgemeester en Wethouders verantwoordelijk voor onder meer het treffen van preventieve maatregelen en bron- en contactopsporing bij meldingen van infectieziekten.
In geval van een epidemie van erg besmettelijke ziekten, zoals mazelen en voedselinfecties, geeft de burgemeester leiding aan de bestrijdingsoperatie. In nog heftigere gevallen, zoals bij een uitbraak van pokken, polio of SARS, is de Veiligheidsregio aan zet en neemt de minister de coördinatie over. Gezamenlijk
zijn deze partijen verantwoordelijk voor het treffen van voorbereidingen ‘voor het geval dat er een uitbraak komt’.
Dit is in 100 woorden de Wet publieke gezondheid over infectieziekten.

Meer weten?
Leest u dan de volledige wetteksten en vooral hoofdstukken II, § 4, en V

assets/ggdgezondwestbrabant/dbf2_Jaarfactsheet infectieziektenbestrijding 2013_monitor.pdf

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/M/MRSA

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/E/ESBL

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/E/Escherichia_coli_E_coli/STEC_EHEC

http://www.allesisgezondheid.nl/Gezondheidsnieuws/Oktober_2014/Internationale_aanpak_antibioticaresistentie

http://wetten.overheid.nl/BWBR0024705/geldigheidsdatum_14-07-2014

Inhoud

Meer over preventie

Technology by MagStream Real Time Publishing